Домоуправител

Домоуправителят в една Етажна Собственост е лицето, което оценява, възлага и следи за изпълнението на всички дейности, свързани с управлението и, включително поддържа и следи за коректно водената документация на ЕС. [още]

Заключване на входа с чип

Заключването на входната врата с електронни безконтактни ключове (чипове) повишава сигурността на входа и живущите и гарантира контрола на достъп до входа за външни лица. [още]

Контрол на ползването на асансьора с чип

Контрола на ползването на асансьорите в един вход гарантирано подпомага сигурността в Етажната Собственост, като същевременно подпомага събираемостта на месечните такси от некоректни съседи. [още]

 
Електронен касиер

Услугата Електронен Касиер гарантира лесно, удобно и сигурно събиране на месечните такси от живущите, посредством стотиците каси на EasyPay и FastPay, а също така и чрез Интернет плащане. [още]

Електронна домова книга

Електронната Домова Книга е част от нашия специализиран софтуер, която по пригледен и сигурен начин съхранява информация за всички собственици и живущи в една Етажна Собственост, отговаряйки на всички изисквания на Закона. [още]

Електронна касова книга

За пълна прозрачност на разходите на Етажната Собственост, всеки разход се регистрира в нашият специализиран софтуер и отчетите са достъпни за всички собственици и живущи през Интернет по всяко време. [още]

 
Видеонаблюдение на входа

Денонощното видеонаблюдение със специализирани камери за дневно и нощно виждане, гарантира 24-часовия контрол на сигурността във входа. Записаната информация се съхранява в продължение на седмици, така че при проблем може лесно да бъде прегледана, включително и чрез Интернет. [още]

Юридически консултации

Юридическите консултации подпомагат всяка една Етажна Собственост, както в отношенията и с държавните и общински институции, така и в разрешаването на вътрешни проблеми, включително финансови задължения и имотни претенции. [още]

Почистване на общите части

Почистването и поддържането на хигиената е един от основните ни стремежи във всеки вход. По съгласуван с живущите график, нашите служители периодично се грижат за сухото и мокро почистване на общите части. [още]

 
Принудително събиране на задълженията

Събирането на месечните вноски за режийни и поддръжка на входа не навсякъде е безпроблемно. Често се срещат некоректни съседи, които не заплащат дължимите към Етажната Собственост такси редовно, като по този начин прехвърлят тежестта за собствените си общи разходи към останалите живущи. Това е проблем, с който ние имаме ангажимент да се справим, използвайки всички законови средства. [още]

Застраховка на общите части

Застраховката на общите части гарантира спокойствието на живущите и облекчава непредвидените разходи по инцидентни ремонти, предизвикани от вандалски прояви, стихийни бедствия и др. Водещите застрахователни компании, с които ние работим, обезпечават спокойствието и сигурността на Етажната Собственост, покривайки щети от наводнения, земетресения, пожари, вандалски и хулигански прояви и т.н. [още]